petak, 2. veljače 2018.

Naši mali umjetnici

3.b2.b

2.b

2.b

2.b

2.a

1.b

4.b

4.b

1.b

1.a

2.a

1.a

2.a

4.a

3.a

2.b

1.a

2.a

2.b

3.a

3.b


4.a

2.a

1.a

3.b

2.b

2.b

2.a

1.b

1.b1.b

likovna grupa